ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ครรชิต อารักษภักดี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellow Research in Obstetricians and GynecologistsAmerican College of Obstetricians and Gynecologists
Diploma American Board OB/GYNUSA
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2530 - 2556สูติ-นรีแพทย์รพ.พญาไท 2
2522 - 2530Private Practice OB/GYNUSA

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอังคาร16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.