ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.พญ.ชวนชม สกนธวัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2558แพทย์ที่ปรึกษารพ.พญาไท 2
2518 - 2554อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-13:30ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันอังคาร09:00-13:30ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพุธ09:00-13:30ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพุธ13:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส09:00-13:30ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันเสาร์09:00-13:30ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันเสาร์13:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.