ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เลิศลักษณ์ นุตกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Subboard Of Neonatal Peronatal medicineUSA
American Board of PediatricUSA
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2530 - 2555กุมารแพทย์รพ.พญาไท 2
2525 - 2530Staff NeonatologistClara Maas Hospital
2522 - 2524Neonatal FellowshipChildren Hospital New Jersey
2520 - 2522RessidenceLincoin Hospital
2519 - 2520InternshipMount Vernon Hospital
2518 - 2519แพทย์ฝึกหัดรพ.จุฬา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์14:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร14:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส14:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์14:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันเสาร์10:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.