ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุรเชษฐ์ เลิศถิรพันธุ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจรพ.วชิระ
ว.อายุรศาสตร์รพ.พระมงกุฏเกล้า
Internshipรพ.มหาราชนครราชสีมา
แพทยศาสตรบัณฑิตมศว.

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2540 - 2561อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ มศว.

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์16:30-19:30ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันอังคาร16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันศุกร์16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.