ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เยาวนา ธนะพัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันจันทร์16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันเสาร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันเสาร์14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.