ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พรทิพย์ วรรณวิมลสุข

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อาชีวเวชกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันเสาร์08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.