ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.พรชัย สหชัยรุ่งเรือง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์สถาบันประสาทวิทยา
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2555ประสาทศัลยแพทย์สถาบันประสาทวิทยา
2548 - 2551ประสาทศัลยแพทย์รพ.นพรัตน์ราชธานี
2547 - 2548ประสาทศัลยแพทย์รพ.บ้านโป่ง
2544 - 2547แพทย์ประจำบ้านกรมการแพทย์
2542 - 2544แพทย์เวชกรรมกระทรวงสาธารณสุข

Doctor Talk


“รวดเร็ว ทันเวลา หัวใจสำคัญของแพทย์ในการผ่าตัดสมองและไขสันหลัง”

คุณหมอจบการศึกษาเฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์จากสถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับประสบการณ์การรักษาคนไข้เกี่ยวกับระบบประสาทมาแล้วกว่า 15ปี จึงทำให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง การผ่าตัดสมอง ไขสันหลัง และการรักษาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ

แรงบันดาลใจ..สู่การเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาท

ในอดีตแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการรักษาคนไข้ หากเป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดก็ยังขาดความพร้อมของแพทย์และอุปกรณ์ในการดูแลรักษาคนไข้ด้านนี้ เมื่อมีการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ต้องผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วน จึงต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์เพื่อรักษา ทำให้เสียเวลามากขึ้น จนทำให้บางครั้งไม่สามารถรักษาคนไข้ได้ทันเวลา ความขาดแคลนแพทย์จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกเรียนเฉพาะทางด้านระบบประสาทเพื่อนำความรู้มาช่วยเหลือคนไข้ให้ได้ผลดีที่สุด

“รวดเร็ว ทันเวลา” หัวใจสำคัญของแพทย์ในการผ่าตัดสมองและไขสันหลัง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสมองและไขสันหลังจะต้องมีความรวดเร็ว และทำการรักษาให้ทันท่วงที เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคนไข้ที่ได้รับการรักษาช้ากับคนที่ได้รับการรักษาเร็ว โอกาสของคนไข้ที่ได้รับการรักษาเร็วกว่าก็ย่อมได้ผลที่ดีกว่า“เวลาของการรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ” ร่วมกับความพร้อมของแพทย์ ทีมแพทย์ และเทคโนโลยีการผ่าตัดที่จะช่วยสนับสนุนการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนไข้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด

การพูดคุยกับคนไข้และญาติให้เข้าใจ อีกปัจจัยสำคัญในการรักษา

การรักษาคนไข้ที่มีอาการเกี่ยวกับสมอง ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดสมองแตก เนื้องอกสมอง อุบัติเหตุสมองและไขสันหลัง คนไข้กลุ่มนี้อยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญเสียการทำงานของสมองไขสันหลังอยู่แล้ว แม้ว่าจะมีโอกาสเกินครึ่งที่หายจากตัวโรค แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดความพิการ ทุพลภาพการพูดคุยกับคนไข้และญาติให้เข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค กระบวนการรักษา จะทำให้เกิดความเข้าใจและมีเป้าหมายตรงกัน และมีความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษาโดยแพทย์อย่างเต็มที่


“การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอและตรวจร่างกายเป็นประจำตามเกณฑ์ เป็นคำแนะนำที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงของโรคต่างๆได้รวมทั้งยังช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างทันท่วงที”


นพ.พรชัย สหชัยรุ่งเรือง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท
ศูนย์ระบบประสาทสมองและไขสันหลัง 
โรงพยาบาลพญาไท 2
02-617-2444 ต่อ 4484 หรือ7451

คลิกดูรายละเอียด