ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วีณา วงศ์พานิช

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Diploma of Gastroenterology and EndoscopyJapan
อนุมัติบัตรโรคระบบทางเดินอาหารรพ.ราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- 2531หัวหน้างานโรคระบบทางเดินอาหารรพ.ราชวิถี
- 2517แพทย์โรคระบบทางเดินอาหารรพ.ราชวิถี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.