ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อรุณศรี สันติธนานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาราชวิทยาลัยกุมารแห่งประเทศไทย
วว.กมารเวชศาสตร์ศิริราช
แพทยศาสตร์บัณฑิตศิรริาช มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2524 - 2527กุมารแพทย์ ประสาทวิทยารพ.วชิระ
2523 - 2524แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์หน่วยประสาทวิทยา รพ.รามาธิบดี
2521 - 2523กุมารแพทย์รพ.วชิระ
2518 - 2521แพทย์ประจำบ้านรพ.ศิริราช
2527 - กุมารแพทย์ ประสาทวิทยารพ.พญาไท1

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร16:00-19:30ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.