ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.ปัทมา รุ่งโรจน์วณิชย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาปริทันตวิทยามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2535 - 2561งานปริทันต์ และศัลย์ปริทันต์รพ.พญาไท 2
2535 - 2548งานปริทันต์ และศัลย์ปริทันต์คณะทัตนแพทย์มหิดล
2533 - 2535แพทย์งานปริทันต์ และศัลย์ปริท้นต์รพ.รามคำแหง

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร16:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.