ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ภูษิต เฟื่องฟู

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
fellowshipเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทย์ประจำบ้านกองศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2540 - 2542ศัลยกรรมโรงพยาบาลอนันทมหิดล
2542 - ศัลยกรรมโรงพยาบาลเมืองสมุทรฯ
2542 - ศัลยกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2542 - ศัลยกรรมโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.