ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

รศ.นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
วว.กุมารเวชศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.สงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2534 - 2536กุมารแพทย์รพ.ระนอง
2531 - 2534แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์รพ.รามาธิบดี
2528 - 2531แพทย์ประจำโรงพยาบาลระนอง
2536 - อาจารย์แพทย์คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-11:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.