ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ประณีต สัจจเจริญพงษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันจันทร์17:00-19:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก โรคผิวหนัง
วันจันทร์17:00-19:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก โรคผิวหนัง
วันจันทร์17:00-19:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก โรคผิวหนัง
วันอังคาร09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันอังคาร14:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันอังคาร17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันพฤหัส09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันพฤหัส14:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันพฤหัส17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.