ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทวีเกียรติ รัศมีสุนทรางกูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณทิตศิริราชพยาบาล
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฎเกล้า
fellowship in the Arthroplasty and Sports Medicine Section of The Orthopaedคณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2537 - 2539แพทย์กองแพทย์หลวง สวนจิตรลดา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันอังคาร13:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talkคลิกดูรายละเอียด