ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทวีเกียรติ รัศมีสุนทรางกูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
fellowship in the Arthroplasty and Sports Medicine Section of The Orthopaedic Departmentคณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตรบัณทิตศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2548แพทย์ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพญาไท 2
2537 - 2539แพทย์กองแพทย์หลวง สวนจิตรลดา
- 2537เวชกรรมโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
2543 - ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์กองแพทย์หลวงสวนจิตลดา/รพ.พระมงกุฎ/รพ.วิภาวดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันอังคาร13:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talkคลิกดูรายละเอียด