ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พ.ต.นพ.วาริท รัศมิทัต

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.วิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2551วิสัญญีแพทย์รพ.พระมงกุฎเกล้า