ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ภักดี สรรค์นิกร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
certificate Laser Surgery in ENTKAGOSHIMA univerity Japan
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกกรมการแพทย์
แพทย์ศาสตร์ม.ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2527 - 2530อาจารย์ม.ขอนแก่น
2530 - แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ด้าน โสต ศอ นาสิก รพ.ราชวิถี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-11:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


นพ.ภักดี สรรค์นิกร

ศัลยแพทย์ทางด้านโสต ศอ นาสิก และการผ่าตัดมะเร็งศรีษะและคอ


สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ.2524 และได้เข้าเรียนต่อจนสำเร็จได้วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญด้านโสต ศอ นาสิก จากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2527 และยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้าน Laser Surgery in Head and Neck Surgery ที่มหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี ในปี พ.ศ.2530 และกลับมารับราชการที่โรงพยาบาลราชวิถีจนเกษียรอายุราชการ

นอกจากจะทำหน้าที่รักษาผ่าตัดผู้ป่วยที่ รพ.ราชวิถี แล้วยังได้ทุ่มเทช่วยเหลืองานการบริการด้านสังคมโดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้านหู คอ และจมูกไปตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดและตามอำเภอที่ห่างไกลในชนบทที่ไม่มีแพทย์ด้านหู คอ จมูกเลยในสมัยนั้น เป็นเวลา30 กว่าปี และยังมีโอกาสได้ไปออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, ภูฏาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 จนถึงปัจจุบัน

ส่วนการสอนและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านนั้นคุณหมอภักดีก็ได้ช่วยทำการสอนและฝึกอบรมการผ่าตัดด้านโสต ศอ นาสิก มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ตามที่ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก กำหนด

ตำแหน่งต่างๆที่เคยได้รับ

  • รองประธานมูลนิธิ หู-คอ-จมูกชนบท ปี 2552-ปัจจุบัน

  • ประธานชมรมแพทย์มะเร็งศรีษะและลำคอแห่งประเทศไทย ในปี 2550-2552

  • ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโสต ศอ นาสิก รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ 2554-2560

  • ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ในปี 2555–2558

  • ประธาน ASEAN Federation of Oto-Rhino Laryngology Head and Neck Surgery ในปี 2559-2560

มะเร็งศรีษะและคอ..โรคร้ายที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ

คุณหมอภักดีเล่าว่ามะเร็งศรีษะและคอเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยติดอันดับหนึ่งในสิบของมะเร็งที่พบในร่างกาย พบได้ทั้งชายและหญิง ตำแหน่งที่พบอาจจะเป็นที่จมูก โพรงจมูก ไชนัส ช่องปาก  (ลิ้น เพดานปาก กระพุ้งแก้ม เหงือก ขากรรไกร ) ทอนซิล ช่องลำคอ กล่องเสียง ต่อมธัยรอยด์ ต่อมน้ำลาย รวมทั้งต่อมน้ำเหลืองในบริเวณศรีษะและคอด้วย จะเห็นได้ว่าอวัยวะต่างๆ ในบริเวณศรีษะและคอนั้นมีมากมายและล้วนแต่มีหน้าที่สำคัญต่อการทำงานของร่างกายทั้งสิ้น ตลอดจนผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในบริเวณเหล่านี้มักจะมีอาการแตกต่างกันมากมาย ทำให้ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและให้การรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

คลิกดูรายละเอียด