ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate of Pediatric Bone Marrow TransplantUniversity of Caliifornia USA
วว.อนุสาขากุมารเวชสาสตร์โรคเลือดรพ.จุฬาลงกรณ์
วว.กุมารเวชศาสตร์รพ.จุฬาลงกรณ์
แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - อาจารย์แพทย์คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.