ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกม.มหิดล
แพทย์ศาสตร์ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2536 - แพทย์ประจำรพ.จุฬาฯ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:30-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก หู คอ จมูก
วันอาทิตย์09:30-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.