ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2537 - 2544ประสาทศัลยศาสตร์โรงพยาบาลเมืองสมุทร 1&2
2536 - 2537ประสาทศัลยศาสตร์โรงพยาบาลอนันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
2532 - 2533แพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลค่าย จังหวัดปราจีนบุรี
2537 - ประสาทศัลยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2537 - ประสาทศัลยศาสตร์โรงพยาบาลมงกุฎวัฒณะ
2545 - ประสาทศัลยศาสตร์โรงพยาบาลวิภาวดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.