ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.ภิเษก บุญธรรม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Clinical fellow in Interventional RadiologyChonnam University Korea
Clinical fellow in Vascular AccessSt georges Hospital London UK.
Clinical fellow in TransplantationAddenbrooks Hospiatal UK
ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไปวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.