ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรการฝังเข็มกรมแพทย์ทหารบก
วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วว.อายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DTM&Hเวชศาสตร์เขตร้อน
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2527 - 2530อายุรแพทย์รพ.บำราศนราดูร
2531 - อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารรพ.พระมงกุฎเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันอังคาร13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร
วันศุกร์10:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.