ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

รศ.นพ.ดำรง ตรีสุโกศล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
DiplomaMD Anderson Cancer Center Houston
Diploma Gynecologic OncologyKobe University
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2538 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพุธ15:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันเสาร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.