ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-20:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ17:00-20:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ17:00-20:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ17:00-20:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.