ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
FRCSThe Royal college of surgeons of England
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปโรงพยาบาลศิริราช
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2527 - อาจารย์ศัลยแพทย์ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล