ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิเชียร สุนทรศิริ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
วว.อายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2509 - 2541ผู้ช่วย พตร. สาขาอายุรกรรมรพ.ตำรวจ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันเสาร์08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.