ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วรายุต สถิตย์เสถียร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ฝังเข็ม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันเสาร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.