ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันเสาร์13:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันเสาร์14:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.