ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สวัสดิ์ หิตะนันท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellow. The American College of GastroenterologyAmerican of Gastroenterology New york
Fellow. The American College of PhysiciansAmerican College of PhysiciansPhiladelphia
Cert. in GastroenterologyUniversity of Pennsylvania
Fellow. GIAmerican College of PhysiciansPhiladelphia
Resident GIChicago
Int. MedGastroenterologyคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Internคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2509 - 2539อาจารย์แพทย์หน่วยทางเดินอาหาร รพ.ศิริราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-11:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันพุธ09:00-11:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.