ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ไกรศรี จันทรา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate NeurosurgeryBarrow Neurological Institute USA
Certificate Skull Base SurgeryInternational Neuroscience InstituteGermany
วุฒิบัตร ประสาทศัลยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2538 - 2562ประสาทศัลยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2536 - 2538เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.