ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิรัช ทุ่งวชิรกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกแพทย์ศาสตร์
แพทย์ศาสตร์รามา

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2536 - 2538Fellow ENTรพ.ราชวิถี
2533 - 2536นายแพทย์ม.สงขลา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันเสาร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.