ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.ธนสิทธิ์ เสรีรัตน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-17:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก ทันตกรรม
วันอาทิตย์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก ทันตกรรม
วันอาทิตย์13:00-17:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก ทันตกรรม
วันอาทิตย์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก ทันตกรรม
วันอาทิตย์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก ทันตกรรม
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.