ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ปรางทอง จิตตานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันพุธ13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันศุกร์10:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.