ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(PBC) พญ.ประไพนลิน ธนบดีกาญจน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-11:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก รักษาความงาม
วันอาทิตย์09:00-11:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก รักษาความงาม
วันพฤหัส12:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.