ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ธาริณี ลำลึก

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Maternal and Fetal Medicineรพ.ราชวิถี
สูติ-นารีเวชวิทยาวชิรพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.รังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2556Fellow Maternal and Fetal Medicineรพ.ราชวิถี
2548 - 2552สูตินรีแพทย์รพ.ปิยะเวท
2545 - 2548แพทย์ประจำบ้าน สูตินารีเวชกรรมรพ.วชิระ
2543 - 2545แพทย์ใช้ทุนรพ.เมือง ฉะเชิงเทรา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอังคาร13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพุธ13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันศุกร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันศุกร์14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.