ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ศุภชัย จันทร์วิทัน

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือดรพ.รามาธิบดี
ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไปรพ.ราชวิถี-เลิดสิน กรมการแพทย์
Internshipsรพศ.สระบุรี
แพทยศาสตรบัณฑิตม.สงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2558โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
2548 - 2553โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม จังหวัดสระบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันอังคาร16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.