ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate in Vitreous and Retina diseaseUniversity of British Columbia USA
ว.จักษุวิทยารพ.ราชวิถี
แพทยศาสตรบัณฑิตม.เชียงใหม่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.