ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธงชัย ลักษมีจันทร์พร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Nasal Pathophysiology ResearchUniversity of Chicago USA
Otolaryngology-Head & Neck SurgeryHarvard Medical School USA
วว.โสตศอนาสิกวิทยารามาธิบดี-มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตรามาธิบดี-มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2543 - 2553อาจารย์ภาควิชาโสตศอนาสิกรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันจันทร์14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพุธ09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพุธ14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพฤหัส09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพฤหัส14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันศุกร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันศุกร์14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันเสาร์15:00-19:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.