ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.พลพร อภิวัฒนเสวี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ (Diploma of the Thai Subspecialty Board of Sleep Otolaryngology)University of Cincinnati USA
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2563อาจารย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
2542 - 2545อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา ศิริราชพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์15:00-19:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.