ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ภักดี เมืองพูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตร Environmental and Occupational MedicineNational Taiwan University Taiwan
ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรมการแพทย์
วว.เวชศาสตร์ครอบครัวแพทยสภา
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตMPA-NIDA
ประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.สงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2552แพทย์รพ.หัวเฉียว
2545 - 2550แพทย์รพ.นาโยง จ.ตรัง
2541 - 2545แพทย์บ.ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)
2531 - 2541แพทย์คลินิกส่วนตัว
2528 - 2531แพทย์ศูนย์เทคโนโลยี LIBYA โครงการ Pipeline Construction Saudiarabia
2527 - 2528แพทย์ประจำบ้านรพ.สงขลานครินทร์
2525 - 2527แพทย์ใช้ทุนกองทัพอากาศ
2524 - 2525แพทย์ฝึกหัดรพ.ภูมิพล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันเสาร์07:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


สุขภาพที่ดีมีอยู่ในทุกมิติ ทั้งร่างกาย อารมณ์ และสังคม คนเราจึงต้องสร้างและทำให้คำว่า “สุขภาพดี” มีอยู่ในชีวิตตลอดเวลา

แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนด้านเวชศาสตร์

นพ.ภักดี เมืองพูล แพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท 2 เหตุผลสำคัญที่คุณหมอเลือกที่จะดูแลเฉพาะทางด้านนี้ เนื่องจากเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาพ ซึ่งเป็นคนละมุมกับการซ่อมสุขภาพหรือก็คือการรักษา การสร้างสุขภาพนั้นเป็นการดูแลสุขภาพในเชิงรุก ซึ่งมีประโยชน์กับบุคคลและประเทศ ความเจ็บป่วยล้วนเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งแบบที่เลี่ยงไม่ได้ อย่าง เพศ อายุ กรรมพันธุ์ และเลี่ยงได้ อย่าง พฤติกรรมการใช้ชีวิต ที่อยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้ แต่หากละเลยก็ยิ่งเพิ่มโอกาสของโรค ดังนั้นถ้าดูแลสร้างสุขภาพก็จะเป็นช่องทางลดโอกาสเกิดโรคที่สำคัญ และได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ

ใส่ใจทุกขั้นตอน เพราะ “ป้องกัน” ดีกว่าต้องรักษา

ทุกการดูแลคุณหมอจะเน้นทุกองค์ประกอบ ทั้งการซักประวัติอย่างละเอียด พิจารณาวิธีการดูแลสุขภาพของแต่ละคนจากผลการตรวจที่เป็นตัวชี้วัด รวมถึงเตรียมพร้อมเพื่อการป้องกันอย่างครอบคลุมด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันตามความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล คุณหมอจึงบอกเสมอว่า “อยากให้ทุกคนมา รพ. เพื่อตรวจสุขภาพในขณะที่สุขภาพยังแข็งแรง เพื่อดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรค”  

หลักปฏิบัติพื้นฐาน แต่สุขภาพดียั่งยืน

คุณหมอจะมีสโลนแกนส่วนบุคคลที่คอยบอกกับทุกคนเสมอว่า ปลอดภัยไว้ก่อน พักผ่อนให้พอเพียง หลีกเลี่ยงความคิดร้าย ออกกำลังกายทุกวัน อย่าลืมทานอาหารเช้า เน้นผัก ผลไม้ ข้าว ผัก ปลา งดบุหรี่ สุรา รักชีวิต หลีกเลี่ยงแป้ง หวาน มันเค็ม” เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์จริง ซึ่งคุณหมอจะเน้นว่าสุขภาพที่ดีต้องมีในทุกมิติทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และมีการพัฒนาที่สมดุล

ผู้รับบริการดูแลตนเองได้ดี นี่คือสิ่งที่คุณหมอคาดหวัง

คุณหมอคาดหวังให้ทุกคนเห็นความสำคัญกับความมั่งคั่งที่แท้จริงของชีวิต นั่นคือ “การมีสุขภาพที่ดี” พร้อมทั้งให้ทุกคนรักชีวิต รักสุขภาพและลงมือปฏิบัติในการดูแลสุขภาพด้วยการเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพ ควบคู่กับการเติมพฤติกรรมที่จะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชีวิตไปพร้อมๆ กัน หลักการง่ายๆ ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพาทุกคนลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้

คลิกดูรายละเอียด