ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.วิภาสินี พัวประดิษฐ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตร ทันตกรรมบดเคี้ยวจุฬา
ทันตแพทย์ศาสตร์มศว

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2551อาจารย์พิเศษจุฬา
2550 - ทันตแพทย์ เฉพาะทางรพ.พระมงกุฏเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-17:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก ทันตกรรม
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.