ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.กิตติพงษ์ ผลสุวรรณชัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคไต

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อายุรศาสตร์โรคไตรพ.พระมงกุฎเกล้า
วว.อายุรศาสตร์รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2553อายุรแพทย์รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
2549 - 2552แพทย์ประจำบ้านกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2547 - 2549แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปรพ.หนองจอก กทม.
2546 - 2547แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปรพ.เชียงคำ จ.พะเยา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันจันทร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร13:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส08:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์12:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์12:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.