ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Toronto western hospitalcanada
PD&Movement disorderจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยา
แพทย์ใช้ทุนรพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.