ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(IVF)พญ.สิริกาญจน์ ทองใหม่

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์รพ.รามาธิบดี
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยารพ.ราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2556แพทย์ชำนาญการ สาขาสูตินรีเวชวิทยารพ.ราชวิถี
2544 - 2547นายแพทย์ 5รพ.บุรีรัมย์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์12:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.