ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.กุลยศ จงพิพัฒน์วณิชย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ว.อายุรศาสตร์รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2552นายแพทย์5รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันอาทิตย์13:00-18:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก โรคหัวใจ
วันอาทิตย์09:00-18:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก โรคหัวใจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันอาทิตย์13:00-18:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก โรคหัวใจ
วันอาทิตย์09:00-18:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก โรคหัวใจ
วันอาทิตย์13:00-18:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.