ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.จรีรัตน์ เอี่ยมสำอางค์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ป.สูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกม.มหิดล
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2523 - 2552ทันตแพทย์รพ.ศรีธัญญา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันอังคาร16:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันศุกร์13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.