ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship in BurnUSA
NIH TRAUMA FellowUSA
ว.ศัลยศาสตร์รพ.ศิริราช
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2543 - 2557หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุภาควิชาศัลยศาตร์รพ.ศิริราช