ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.กรกฎ ชรากร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship in arthroscopic shoulder surgeryDepartment of Orthopaedic Osaka Kosei-nenkin Hospital Osaka Japan
ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Fellowship in arthroscopic knee surgery and Sports medicineDepartment of Orthopaedic Surgery Hiroshima University Hiroshima Japan
ว.เวชศาสตร์การกีฬากองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2561แพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิคแห่งประเทศไทย
2559 - 2561แพทย์ที่ปรึกษาประจำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554 - 2561ศัลยแพทย์โรคกระดูกกองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
2554 - 2558ศัลยแพทย์โรคกระดูกรพ.ประสานมิตร
2554 - 2555แพทย์ประจำทีมฟุตบอลสโมสร Army United (กองทัพบก)
2553 - 2554แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การกีฬากองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
2552 - 2553แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อรพ.พญาไท2
2551 - 2552หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 - 2552แพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2546 - 2547นายแพทย์4รพ.แม่จัน จ.เชียงราย
2547 - 2547นายแพทย์5รพ.แม่จัน จ.เชียงราย
2545 - 2546นายแพทย์4รพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ18:00-20:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.