ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ไพลิน พวงเพชร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
A clinical Fellowship in cutaneous AllergySt.Johns Institute of DermatologyUniversity of London

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคภูมิแพ้
วันพุธ17:00-19:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก โรคภูมิแพ้
วันเสาร์13:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.