ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.ดร.พินทุอร จันทรวราทิตย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:30-17:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก ทันตกรรม
วันอาทิตย์08:30-17:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก ทันตกรรม
วันพฤหัส17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.