ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.นิติ เมธีศิริวัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกห้อง ฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2556แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.พระมงกุฎเกล้า
2547 - 2550แพทย์ประจำบ้านรพ.พระมงกุฎเกล้า
2544 - 2547แพทย์รพ.ค่าย กองทัพบก